Jogi nyilatkozat

A honlapon található valamennyi információ, leírás, magyarázat és cikk a honlap tulajdonosának szellemi tulajdona. Más weboldalakon, írott sajtóban vagy reklámanyagokban, és minden más területen való felhasználásuk kizárólag a jogtulajdonos előzetes írásos engedélye mellett legális.

Kérdéseivel forduljon bizalommal hozzám az Impresszum oldalon megadott email címen.